Comitetul Permanent pentru Educație Medicală

Societatea Studenților în Medicină din București

Standing Committee on Medical Education

Comitetul Permanent pentru Educație Medicală este departamentul dedicat implementării unui mediu de studiu plăcut și modern in instituțiile de învățământ superior medical. SCOME nu este doar un departament, ci și un forum de discuții pentru studenții interesați în lanțurile adiacente educației medicale tradiționale, dezvoltării interdisciplinare și multi-focale. Într-o lume în care sistemul de sănătate se schimbă și evoluează într-un ritm fără precedent, pe numeroase fronturi, știința medicală ne-a oferit acces la o mai bună înțelegere a organismului uman și a adus după sine o explozie de informație. Informație la care tinerii au acces ușor, rapid și eficient și care poate fi adusă în prim-planul curriculelor de învățământ cu ajutorul acestora.

Pe lânga acest aspect al educației medicale tradiționale, viitorii medici trebuie să îndeplinească anumite standarde morale, culturale și intelectuale prin care să se poată adapta la nevoile comunității, în același timp folosindu-și statutul pentru a vindeca, educa și informa pacienții. Suntem preocupați de nevoile sistemului de sănătate într-o societate modernă și vrem să ne asigurăm că educația noastră, la sfârșitul celor 6 ani de facultate ne va permite să le satisfacem.

Într-o lume în care sistemul de sănătate se schimbă și evolueaza într-un ritm fără precedent pe numeroase fronturi, știința medicală ne-a oferit acces la o mai bună înțelegere a organismului uman și a adus după sine o explozie de informație. Informație la care tinerii au acces ușor, rapid și eficient și care poate fi adusă în prim-planul curriculelor de învățământ cu ajutorul acestora.

Pe lângă aspectul acesta al educației medicale tradiționale, viitorii medici trebuie să îndeplinească anumite standarde morale, culturale și intelectuale prin care să se poată adapta la nevoile comunității, în același timp folosindu-și statutul pentru a vindeca, educa și informa pacienții. Suntem preocupați de nevoile sistemului de sănătate într-o societate modernă și vrem să ne asigurăm că educația noastră, la sfârșitul celor 6 ani de facultate, ne va permite să le satisfacem.

Departamentul își desfășoară activitatea atât în incinta Palatului Facultății de Medicină, cât și în instituțiile/spitalele cu care fiecare proiect colaborează.

Numărul de voluntari ai departamentului este de aproximativ 600, incluzându-i aici și pe coordonatori și asistenți coordonatori.

Proiectele Departamentului

Zilele Educației Medicale

„Zilele Educației Medicale” este un proiect național ce se desfășoară în cadrul departamentului SCOME (Standing Committee on Medical Education) din cadrul FASMR, fiind inițiat la nivel local în 2008 de către SSMB și implementat apoi la nivel național, la universitățile de medicină partenere din Cluj, Craiova, Iași, Sibiu, Târgu Mureș și Brașov. Proiectul oferă studenților oportunitatea de a avea acces la o educație complementară ariei curriculare standard, sporind implicarea lor în activități ce țin de formarea lor profesională pe termen lung. Pe parcursul a celor 9 zile de weekend. studenții vor avea acces în mod gratuit la diverse activități științifice.

Află mai multe!

TransMed

Proiectul TransMed vizează organizarea bianuală a unei săptămâni de schimb de experiență între studenții la Medicină din țară și din Chișinău. Pe parcursul săptămânii, studenții participanți la proiect au ocazia de a se familiariza cu mediul universitar al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, prin participarea la cursuri și lucrări practice alături de voluntarii din centrul gazdă. De asemenea, participanților le este pusă la dispoziție o serie de evenimente sociale, menite să completeze sfera activităților unui student bucureștean.

Află mai multe!

Tutori pentru Noua Generație

Numărul extrem de mare de studenți din primul an de stiudiu (aproximativ 800 de studenți), dar și complexitatea activităților desfășurate în cadrul SSMB, au făcut necesară implementarea acestui proiect având ca obiectiv principal atât îndrumarea și informarea studenților, cât și sprijinirea şi consilierea acestora, pentru a le facilita integrarea în învăţământul universitar.

Află mai multe!

Turnirul de Cultură Generală

Turnirul de Cultură Generală este un concurs adresat studenților de anul I din cadrul Facultății de Medicină Generală a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București. Scopul acestui concurs este de a dezvolta capacitatea de comunicare, relaționare și integrare într-un cadru competițional, precum și încurajarea procesului de educație și informare continuă, aspecte ce se impun cu desăvârșire carierei noastre de viitori medici.

Află mai multe!

Basic Life Support

Scopul principal este educarea studenților la medicină, dar și a populației generale, în vederea managementului situațiilor de urgență din punct de vedere medical, prin organizarea de ateliere practice de Suport Vital de Bază, dar și de sesiuni de comunicări științifice.

Află mai multe!

Sesiunile Științifice Medicale

Proiectul vizează încurajarea studenţilor în medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, să realizeze şi să prezinte lucrări de tip Case Report. Sesiunile Ştiinţifice Medicale se adresează tuturor studenţilor medicinişti, reprezentând o bună ocazie de exersare a abilităţilor de prezentare a unei lucrări cu conţinut ştiinţific şi un prilej de discuţii asupra unor teme medicale diverse.

Află mai multe!

Școala altfel

Pornit de la iniţiativa „Ziua Porţilor Deschise”, acest concept a luat amploare până la nivelul de a organiza tururi ghidate prin Facultatea de Medicină Generală a UMF „Carol Davila” Bucureşti pentru elevii de liceu cu ocazia activităţilor din cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”. Tururile sunt ţinute de studenţii medicinişti, într-o manieră interactivă, cu vizita sălilor de disecţie, laboratoarelor de histologie, dar şi a vestitei săli de lectură a facultăţii.

Află mai multe!

Studentul anului la Anatomie

Acest eveniment presupune o evaluare obiectivă, complexă, a cunoştinţelor teoretice şi practice ale studenţilor participanţi, având ca scop recunoaşterea, promovarea şi premierea celor performanţi dintre studenţii pasionaţi de studiul anatomiei şi embriologiei. Este oportunitatea perfectă pentru a evidenţia aplecarea spre materia primordială, indispensabilă, în rândul studenţilor medicinişti şi, de ce nu, pentru a fi deschizători de drumuri pentru această disciplină. Premierea va avea loc la începutul anului universitar, în timpul Cursului Introductiv, susţinut de Prof. Dr. Florin Filipoiu, şeful Disciplinei de Anatomie şi Embriologie a UMF „Carol Davila”.

Află mai multe!

Medical Research education

Medical Research education reprezintă un proiect inițiat în anul 2013 de către Organizația Studenților Mediciniști de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca care își propune să stabilească o legătură între studenți și domeniul cercetării. Extins la nivel național în facultățile de medicină din Brașov, Iași și de 1 an, București, proiectul are ca scop facilitarea accesului studenților către proiecte de cercetare. Lipsa de adaptabilitate a sistemului de învățământ medical românesc la necesitățile domeniului de cercetare care atrage la rândul ei lipsa de interes, instruire, informare și, implicit, implicare din partea studenților, reprezintă elementele cheie care au determinat existența acestui proiect.

Află mai multe!

Conferințe multidisciplinare

Studenții au nevoie de o viziune mai amplă asupra cazurilor clinice. Mai mult decât atât, medicina modernă se axează pe multidisciplinaritate, iar proiectul „Conferințe Multidisciplinare” își propune completarea curriculei cursurilor de la facultate cu elemente de medicină modernă, aplicată, care să stimuleze nevoia de cunoaștere continuă a studentului medicinist și astfel să faciliteze procesul de învățare și să crească entuziasmul și motivația viitorilor medici.

Află mai multe!

Clubul de carte

O reuniune a amatorilor de literatură care au ocazia să descopere, să citească şi să comenteze (în principal, dar nu doar) beletristică. Se vor face întâlniri odată la cel puţin o lună şi se va pune în discuţie câte un roman anunţat din timp. Dintre punctele cheie abordate vor fi contextul social şi cultural în care a apărut opera; cine, ce a fost autorul şi de ce este important; tema centrală a romanului şi felul în care aceasta este dezvoltată (titlu, stil, acţiunea propriu zisă, personajele şi relaţiile dintre ele etc) şi, nu în ultimul rând, impresiile personale. Scopul întregului grup este să încurajeze analiza liberă, schimbul de idei şi lectura în general.

Află mai multe!

Breaking the silence

Scopul proiectului este acela de a ajuta studenţii la medicină să îşi dezvolte capacitatea de comunicare cu persoanele cu dizabilităţi de auz şi vorbire. În acest sens, studenţii îşi vor clădi cunoştinţele de limbaj mimico-gestual prin învăţarea atât a termenilor medicali, cât şi a cuvintelor uzuale.

Află mai multe!