Despre noi

Societatea Studenților în Medicină din București

Structura Societății

Activitatea Societății este una extrem de complexă, depinzând de foarte mulți factori de natură internă și externă. Pentru o mai bună gestionare a acestori factori și pentru optimizarea activității, Societatea este condusă de 5 membri ce alcătuiesc Consiliul Director, fiecare având atribuții specifice, după cum prevede Regulamentul SSMB. Astfel, Consiliul Director este alcătuit din:

• Președinte, reprezentant al Societății pe plan intern și extern;

• Vicepreședinte pe Relații Externe, responsabil de activitatea de promovare a SSMB si parteneriate;

• Secretar General – responsabil de alegerile directorilor de departamente, coordonatorilor, reprezentanților de serie; gestionează actele și procesele verbale SSMB

• Vicepreședinte pe Relații Interne – supervizează activitatea departamentelor și a proiectelor;

• Vicepreședinte Financiar – responsabil de gestionarea fondurilor Societății;

Deciziile Consiliului Director și activitatea SSMB sunt supervizate de Biroul de Cenzori, alcatuit din 3 membri ce au rolul de a se asigura de buna funcționare a asociatiei atât din punct de vedere al relațiilor interne, cât si din punct de vedere juridic și bancar-fiscal. Atât membrii Consiliului Director, cât și cenzorii, fac parte împreună cu Directorii de Divizii și Departamente din Consiliul Director Extins.